Královské stříbření

Aktuality

Výstava v kutnohorské pobočce České spořitelny
12. 5. 2015

V kutnohorské pobočce České spořitelny máte nyní příležitost prohlédnout si panely, které byly součástí velké výstavy z roku 2011 „Královské stříbření – návraty do Kutné Hory lucemburské“, realizované Českým muzeem stříbra u příležitosti 20. výročí pořádání historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory. Číst dál

Záštita hejtmana
19. 2. 2015

Záštitu nad letošním ročníkem Královského stříbření převzal hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.

Změny v letošním Stříbření
23. 1. 2015

V roce oslav 20. výročí zápisu Kutné Hory na listinu světového kulturního dědictví UNESCO čekají na návštěvníky a příznivce tradiční gotické slavnosti „Královské stříbření Kutné Hory“ některé změny. Slavnost, připomínající historii a tradice královského horního města Kutná Hora, se totiž po křivce času vrátí až do roku 1395, tedy přesně 600 let před zápis Kutné Hory na seznam památek UNESCO. A jelikož park pod Vlašským dvorem, místo, kde se tato výpravná slavnost každoročně odehrává, podstupuje v letošním roce rozsáhlou regeneraci zeleně a opravu, rozhodli se pořadatelé historické slavnosti společně s vedením Města Kutná Hora i galerie GASKu, aby se její XXIV. ročník, který proběhne o víkendu 20. – 21. června 2015, konal na přímo symbolickém místě - v rozsáhlém areálu vzniklém propojením příjemných zahrad Jezuitské koleje a magického parku kolem chrámu sv. Panny Barbory, patronky havířů.

Tisková zpráva o konání XXIII. ročníku Královského stříbření
15. 7. 2014

Tisková zpráva o konání XXIII. ročníku Královského stříbření Kutné Hory.

Další fotografie z XXIII. Královského stříbření
15. 7. 2014

Přinášíme další sadu fotografií z XXIII. Královského stříbření.

Fotografie z XXIII. Královského stříbření
23. 6. 2014

První sadu fotografií z XXIII. ročníku Královského stříbření si můžete prohlédnout zde.

Záznam z XIX. Královského stříbření
11. 6. 2013

Úvodní část záznamu z XIX. Královského stříbření Kutné Hory můžete shlédnout zde.

Texty výstavy "Královské stříbření - návraty do Kutné Hory lucemburské"
14. 6. 2012

Ve výtahu z textů výstavy "Královské stříbření - návraty do Kutné Hory lucemburské" si můžete přiblížit historické pozadí Královského stříbření.

Virtuální prohlídka výstavy "Královské stříbření - Návraty do Kutné Hory lucemburské"
14. 6. 2012

Připravili jsme pro vás virtuální prohlídku výstavy "Královské stříbření - Návraty do Kutné Hory lucemburské", která proběhla na Hrádku mezi 20.5. a 2.10.2011. Prohlédnout si ji můžete na stránkách Českého muzea stříbra.

XXIV. ročník

Partneři XXIV. ročníku:

 • Akce se koná za podpory města

  a Středočeského kraje

  Záštitu převzal hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera

Hlavní mediální partner XXIV. ročníku

Mediální partneři XXIV. ročníku

 • Rádio Blaník

Partneři XXIII. ročníku:

 • Akce se koná za podpory města


  a Středočeského kraje. Záštitu převzal hejtman Středočeského kraje MVDr. J. Řihák.

Hlavní mediální partner XXIII. ročníku

Mediální partneři XXIII. ročníku

 • Rádio Blaník
 • Český rozhlas Region
 • Kutnohorský deník
 • svoboda.info
 • Kam po Česku

Financování rozpočtu v roce 2014

Pořadatelem a realizátorem historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory je neziskové sdružení několika dobrovolníků a nadšenců, které pochopitelně nedisponuje žádnými kapitálovými rezervami.
Vzhledem k současné ekonomické situaci ve společnosti bylo v letošním roce občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora postaveno před otázku, zda vůbec XXIII. ročník uspořádat, a pokud ano, jak vůbec vyřešit problém s pokrytím nutných výdajů.

Bohužel, zcela nezbytné bylo přistoupit ke snížení původního, i tak napjatého rozpočtu akce na nejnižší možnou hranici. Tento „havarijní rozpočet“ nutně musel respektovat reálné stávající ceny služeb, materiálů, výše DPH, zároveň však bral ohled na snahu zachovat i v této nelehké situaci kvalitu akce, která si již získala mezinárodní věhlas i celostátní ocenění.

Příjmová část letošního rozpočtu se skládá z několika zdrojů:

příspěvky na akci z veřejných zdrojů: grant od Města Kutná Hora - 11,1 %
grant z Fondu hejtmana SK - 1,65%
další nutné předpokládané příjmy: vybrané vstupné na akci - cca 40 %
příjem z pronájmu stánkových prodejních míst - cca 7 %

Zbývajících cca 42 % rozpočtu akce pokrývají příspěvky sponzorů a reklamních partnerů. Vzhledem k nejistotě téměř poloviny příjmové části rozpočtu (počasí, atd.) je třeba počítat s případným dorovnáním rozpočtu z vlastních zbývajících rezerv o.s., které tvoří členské příspěvky.

I vzhledem k této realitě chce proto pořadatel vyslovit veliké poděkování všem, kteří se akci Královské stříbření i v současné situaci rozhodli podpořit - svým smluvním finančním partnerům i těm, kteří nezištně přispívají k uspořádání slavnosti svou bezplatnou prací.