Královské stříbření

Aktuality

Záštita hejtmana
19. 2. 2015

Záštitu nad letošním ročníkem Královského stříbření převzal hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.

Změny v letošním Stříbření
23. 1. 2015

V roce oslav 20. výročí zápisu Kutné Hory na listinu světového kulturního dědictví UNESCO čekají na návštěvníky a příznivce tradiční gotické slavnosti „Královské stříbření Kutné Hory“ některé změny. Slavnost, připomínající historii a tradice královského horního města Kutná Hora, se totiž po křivce času vrátí až do roku 1395, tedy přesně 600 let před zápis Kutné Hory na seznam památek UNESCO. A jelikož park pod Vlašským dvorem, místo, kde se tato výpravná slavnost každoročně odehrává, podstupuje v letošním roce rozsáhlou regeneraci zeleně a opravu, rozhodli se pořadatelé historické slavnosti společně s vedením Města Kutná Hora i galerie GASKu, aby se její XXIV. ročník, který proběhne o víkendu 20. – 21. června 2015, konal na přímo symbolickém místě - v rozsáhlém areálu vzniklém propojením příjemných zahrad Jezuitské koleje a magického parku kolem chrámu sv. Panny Barbory, patronky havířů.

Tisková zpráva o konání XXIII. ročníku Královského stříbření
15. 7. 2014

Tisková zpráva o konání XXIII. ročníku Královského stříbření Kutné Hory.

Další fotografie z XXIII. Královského stříbření
15. 7. 2014

Přinášíme další sadu fotografií z XXIII. Královského stříbření.

Fotografie z XXIII. Královského stříbření
23. 6. 2014

První sadu fotografií z XXIII. ročníku Královského stříbření si můžete prohlédnout zde.

Záznam z XIX. Královského stříbření
11. 6. 2013

Úvodní část záznamu z XIX. Královského stříbření Kutné Hory můžete shlédnout zde.

Texty výstavy "Královské stříbření - návraty do Kutné Hory lucemburské"
14. 6. 2012

Ve výtahu z textů výstavy "Královské stříbření - návraty do Kutné Hory lucemburské" si můžete přiblížit historické pozadí Královského stříbření.

Virtuální prohlídka výstavy "Královské stříbření - Návraty do Kutné Hory lucemburské"
14. 6. 2012

Připravili jsme pro vás virtuální prohlídku výstavy "Královské stříbření - Návraty do Kutné Hory lucemburské", která proběhla na Hrádku mezi 20.5. a 2.10.2011. Prohlédnout si ji můžete na stránkách Českého muzea stříbra.

XXIV. ročník

Partneři XXIV. ročníku:

 • Akce se koná za podpory města

  a Středočeského kraje

  Záštitu převzal hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera

Hlavní mediální partner XXIV. ročníku

Mediální partneři XXIV. ročníku

 • Rádio Blaník

Partneři XXIII. ročníku:

 • Akce se koná za podpory města


  a Středočeského kraje. Záštitu převzal hejtman Středočeského kraje MVDr. J. Řihák.

Hlavní mediální partner XXIII. ročníku

Mediální partneři XXIII. ročníku

 • Rádio Blaník
 • Český rozhlas Region
 • Kutnohorský deník
 • svoboda.info
 • Kam po Česku

Financování rozpočtu v roce 2014

Pořadatelem a realizátorem historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory je neziskové sdružení několika dobrovolníků a nadšenců, které pochopitelně nedisponuje žádnými kapitálovými rezervami.
Vzhledem k současné ekonomické situaci ve společnosti bylo v letošním roce občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora postaveno před otázku, zda vůbec XXIII. ročník uspořádat, a pokud ano, jak vůbec vyřešit problém s pokrytím nutných výdajů.

Bohužel, zcela nezbytné bylo přistoupit ke snížení původního, i tak napjatého rozpočtu akce na nejnižší možnou hranici. Tento „havarijní rozpočet“ nutně musel respektovat reálné stávající ceny služeb, materiálů, výše DPH, zároveň však bral ohled na snahu zachovat i v této nelehké situaci kvalitu akce, která si již získala mezinárodní věhlas i celostátní ocenění.

Příjmová část letošního rozpočtu se skládá z několika zdrojů:

příspěvky na akci z veřejných zdrojů: grant od Města Kutná Hora - 11,1 %
grant z Fondu hejtmana SK - 1,65%
další nutné předpokládané příjmy: vybrané vstupné na akci - cca 40 %
příjem z pronájmu stánkových prodejních míst - cca 7 %

Zbývajících cca 42 % rozpočtu akce pokrývají příspěvky sponzorů a reklamních partnerů. Vzhledem k nejistotě téměř poloviny příjmové části rozpočtu (počasí, atd.) je třeba počítat s případným dorovnáním rozpočtu z vlastních zbývajících rezerv o.s., které tvoří členské příspěvky.

I vzhledem k této realitě chce proto pořadatel vyslovit veliké poděkování všem, kteří se akci Královské stříbření i v současné situaci rozhodli podpořit - svým smluvním finančním partnerům i těm, kteří nezištně přispívají k uspořádání slavnosti svou bezplatnou prací.