Charita

Forma podpory:

Od samého začátku podporujeme charitativní organizace formou volných vstupenek nebo možností prezentace během akce. Žádostí o různé formy podpory každoročně přibývá, a z tohoto důvodu jsme připravili níže uvedené podmínky a kroky, jak pro poskytnutí podpory postupovat.

I v letošním roce podpoříme charitativní organizace dvojím způsobem:

A) jednodenní vstupenky zdarma

50 vstupenek na sobotní program

50 vstupenek na nedělní program

B) prostor pro prezentaci organizace

2 prezentační stánky s prodejem rukodělných výrobků, distribuce materiálů

Koho podpoříme:

Upřednostňujeme instituce regionální, zaměřené na sociální služby a cílové skupiny handicapovaných občanů, seniorů a dětí. U prezentačních stánků preferujeme prodej vlastnoručně vyráběných výrobků klienty instituce.

Jak vybereme:

Protože žadatelů o podporu je rok od roku více a množství vstupenek, které můžeme pro tento účel vyčlenit je daný, stejně jako prostor pro prezentaci dané organizace během akce, budeme letos postupovat následovně:

Žádost:

Vyplňte, prosím, základní informace do přiloženého formuláře Žádosti o podporu (pdf, xlsx). Takto vyplněnou žádost zašlete na adresu: mark@stribreni.cz do 29. dubna 2016.

Výběr:

29. dubna 2015 bude příjem žádostí o podporu uzavřen a žádosti budou vyhodnoceny podle stanovených priorit. Vybraní žadatelé budou kontaktováni do 16. května za účelem dořešení podrobností (zaslání vstupenek, forma prezentace, umístění stánku apod.). Žádosti o podporu, které budou doručeny nebo vznešeny po termínu nebo jinou formou nebudou hodnoceny a tedy ani podpořeny.

Priority ‐ hodnocení:

Všechny uvedené kategorie budou hodnoceny body od 1 do 5. Čím více žadatel odráží prioritu, tím více získává bodů. Podporu v bodu A) jednodenní vstupenky i B) prostor pro prezentaci pak získává žadatel s nejvyšším počtem bodů. Žadatel může žádat o podporu v obou bodech.

1. lokalita působení žadatele (preference místních institucí)

2. zaměření služeb (preference sociálních služeb)

3. cílová skupina služeb (handicapovaní, senioři, děti)

4. ostatní (rukodělné výrobky, další aktivity)

Děkujeme!!

Více informací:

Mgr. Edita Dvorská

telefon:

739 717 325

e-mail:

mark@stribreni.cz