Program XXV. Královského stříbření

sobota 25. června 2016
HLAVNÍ PROGRAM

Programový prostor před chrámem sv. Panny Barbory
a na kolbišti na nádvoří Jezuitské koleje

10.00Měšťané horští i vy, příchozí z daleka i blízka! Ke chrámu sv. Barbory, patronky havířské, spěchejte a svého krále radostně vítejte! (průvod rychtáře s Horníky od Vlašského dvora ke chrámu sv. Panny Barbory)
10.15Zvony a fanfáry ohlašují příjezd krále Václava IV. (královský průvod přichází od Hrádku ke chrámu sv. Panny Barbory)
10.30Krále s pýchou i láskou Horníci vítají a rytířstvo holdy mu skládá. (slavnostní zahajovací program)
11.15Horníci doprovázejí krále s královnou Žofií do Vlašského dvora (velký společný průvod)
12.30Královské souzení se bude konat! (průvod rychtáře s obviněnými)
Avšak král Václav oslavy císařského otce připomíná a turnaj vyhlašuje
Slavnostní vystoupení s praporci (Rondellus)
13.00Král obklopen dvořanstvem i Horníky přichází na kolbiště, kde rytířský turnaj je vyhlášen (průvod ze zahrad na kolbiště)
13.10Slavnostní nástup trubačů a praporečníků
Pasování rytířů
Velké turnajové klání na koních „Na počest císařského otce“ (Štvanci)
14.00Hudebníci hrají na počest císařského otce (Braagas)
14.30Hudebníci hrají na počest císařského otce (Arcus)
15.00Král obklopen dvořanstvem přichází na kolbiště (průvod ze zahrad na kolbiště)
Královští trubači
Turnaj královských lučištníků „Na počest císařského otce“ (Vinedi)
16.00Slavnostní vystoupení s praporci (Rondellus)
Rytíři předvedou, jak ovládají své zbraně (Merlet, Maledictus)
17.30Král s chotí svou a dvořany slavnostní hodování zahajuje a bavit je bude divadlo kouzelníka Žita
18.30Jezdci předvedou své umění s dravými ptáky (ČBS a sokolníci Teir)
19.15Zábavný turnaj v koulené havířů a mincířů (Rytíři Koruny české)
21.20Král s královnou přichází na magickou dvorskou slavnost (velký průvod od Hrádku)
21.30Dvorská slavnost s bojovým kláním za čest čtyř rytířských symbolů, oslava ohně – žongléři
22.45Pochodňový průvod od chrámu sv. Barbory k parku pod Vlašským dvorem do ul. Pobřežní
Ohňostroj střílený z teras parku

Vedlejší program

Před sv. Barborou:
12.00 Agripa - žongléři (pod jevištěm)
13.00 Merlet - šerm
13.30 Kvartet - šerm
15.00 Rondellus - Kutálej se jablíčko
15.30 Hortus gratiae - tanec
19.15 Braagas - hudba
19.45 Arcus - hudba

Scéna v zahradách GASK:
12.30 Braagas - hudba
13.30 Komedianti na káře - divadélko
14.30 Agripa - žongléři
15.30 Komedianti na káře - divadélko
17.30 Agripa - žongléři

neděle 26.června 2016
HLAVNÍ PROGRAM

Programový prostor před chrámem sv. Panny Barbory
a na kolbišti na nádvoří Jezuitské koleje

9.20Zvony chrámu sv. Panny Barbory nad Horou Kutnou vyzvánějí - král Václav se svou chotí na mši přichází. (průvod od Hrádku do chrámu sv. Panny Barbory)
9.25Za hlaholu slavnostních fanfár král do chrámu patronky havířské na Stříbrnou mši vstupuje (V době obřadu bude chrám uzavřen pro turistické prohlídky!)
10.30Skončila mše a královský dvůr se v průvodu s Horníky z chrámu vrací. (společný průvod k Vlašskému dvoru)
13.45Bubny svolávají Horníky na poradu s rychtářem a šepmistry
14.00Přijíždí král s rytíři a Horníci spolu s nimi v průvodu na kolbiště zamíří
14.00Přichází král s družinou a Horníky
14.10Soutěž Střelby ku ptáku Horníci uspořádali (Vinedi)
14.50Královna Žofie přijíždí a fraucimor se hrou Zahrada lásky baví
15.30Jezdci předvedou své umění s dravými ptáky (ČBS a sokolníci Teir)
15.30Zábavný turnaj v koulené Horníků proti rytířům (Rytíři Koruny české)
16.40Naposled král v průvodu dvořanů na kolbiště míří (průvod ze zahrad na kolbiště)
Slavnostní nástup trubačů a praporečníků
Velkým turnajovým kláním na koních se král s Horou Kutnou loučí (Štvanci)

Vedlejší program

Před sv. Barborou:
11.00 Arcus - hudba
11.35 Merlet – šerm
12.10 Braagas - hudba
12.45 Hortus gratiae - tanec
13.20 Rondellus - Kutálej se jablíčko
16.00 Arcus - hudba

Scéna v zahradách GASK:
11.15 Komedianti na káře - divadélko
12.15 Agripa - žongléři
13.00 Kvartet - šerm
13.45 Agripa - žongléři
14.30 Braagas - hudba
15.15 Komedianti na káře - divadélko
16.15 Agripa - žongléři

KONEC

V průběhu obou dnů probíhají cca 10.00 - 18.00 další doprovodné programy a atrakce:
ukázky středověkých řemesel - Království Danar (zahrady Jezuitské koleje)
vojenské ležení Rytíři Koruny České (u sv. Barbory)
vojenský tábor+ukázky a výklad o lukostřelbě - Vinedi (zahrady Jezuitské koleje)
ukázky a výklad o sokolnictví - Sokolnická společnost TEIR (na bastionu zahrad Jezuitské koleje)
lazebna - masáže a koupele pro širokou veřejnost (u sv. Barbory)
čajovna - široký výběr čajů z dalekých koutů světa
pro děti a dospělé lukostřelba, dětské hry, kolotoč Agripa, kolotoče, loutkové divadlo, tzv. vodní scéna v zahradě Jezuitské koleje = dětský historický ráj

Změna programu vyhrazena.

Upozornění divákům

V zájmu vlastní bezpečnosti a nerušení programu nevstupujte do vyznačených prostor určených pouze pro účinkující a dbejte na to, aby děti nelezly na konstrukce pódií a osvětlení! Diváky dále prosíme, aby v areálu nepoškozovali mobiliář a záhony a zachovávali zde čistotu. Umístění mobilních toalet a WC viz plánek.

Pořadatelé děkují všem svým finančním partnerům a příznivcům za pomoc při realizaci akce, Městu Kutná Hora za poskytnutí prostor Vorlíčkových sadů a zaměstnancům a vedení Galerie GASK za laskavou zápůjčku areálu zahrad a nádvoří Jezuitské koleje.