Program XXVI. Královského stříbření

sobota 24. června 2017
HLAVNÍ PROGRAM

A. Hlavní scéna před chrámem sv. Panny Barbory

10.00Měšťané horští i vy, příchozí z daleka i blízka! Ke chrámu sv. Barbory, patronky havířské spěchejte a svého krále radostně vítejte! (průvod královského rychtáře s Horníky od Vlašského dvora ke chrámu sv. Barbory)
10.20Zvony a fanfáry ohlašují příjezd krále (královský průvod přichází od Hrádku ke chrámu sv. Barbory)
10.45Horníci svého krále vítají a rytířstvo holdy mu skládá - Slavnostní zahajovací program
11.30Horníci doprovázejí krále Václava IV. s královnou Žofií do Vlašského dvora (velký společný průvod od chrámu sv. Panny Barbory)

B. Kolbiště na nádvoří Jezuitské koleje

13.15Král obklopen dvořanstvem přichází na kolbiště, kde rytířský turnaj je vyhlášen (průvod ze zahrad Jezuitské koleje)
13.30Velkému turnajové klání na koních král se svým dvorem i obcí hornickou přihlíží (Štvanci)

A. Hlavní scéna před chrámem sv. Panny Barbory

15.20Průvod rychtáře, který vede od Hrádku k soudu obviněné
15.30Královský soud teď musí rozhodnout, kdo je nevinný a kdo propadne katu

B. Kolbiště na nádvoří Jezuitské koleje

16.20Král obklopen dvořanstvem přichází na kolbiště, kde turnaj v lukostřelbě je vyhlášen (průvod ze zahrad Jezuitské koleje)
Turnaj v lukostřelbě (Vinedi)

A. Hlavní scéna před chrámem sv. Panny Barbory

17.45Král s chotí svou a dvořany i s pozvanými zástupci Horníků slavnostní hodování zahajuje
Divadlo a čáry kouzelníka Žita teď budou společnost bavit

B. Kolbiště na nádvoří Jezuitské koleje

19.00Turnaj v koulené (RKČ) havířů a mincířů

A. Hlavní scéna před chrámem sv. Panny Barbory

21.20Král s královnou v záři pochodní přichází na magickou dvorskou slavnost (pochodňový průvod od Vlašského dvora)
21.30Svatojánská dvorská slavnost s bojovým kláním rytířů oslava ohně, ohňostroj (střílený v progr. prostoru)

Vedlejší program

A. Před sv. Barborou:
12.00 Hudebníci Gnomus
12.45 Hudebníci Krless
14.30 Tanec Rondellus - Z nožky na nožku
15.00 Hudebníci Gnomus
16.30 Tance Hortus Gratiae
17.00 Jezdci s dravými ptáky - Česká barokní spol. a Teir
18.30 Šermíři Merlet, Maledictus
19.00 Hudebníci Gnomus
19.45 Hudebníci Krless

C. Scéna v zahradách Jezuitské koleje:
12.30 Žongléři Agripa
13.30 Šerm Kvartet
14.15 Komedianti na káře - pohádka
16.00 Žongléři Agripa
16.45 Komedianti na káře - pohádka
17.30 Hudebníci Krless
18.00 Žongléři Agripa
v průběhu odpoledne hraje v zahradách kapela Peregrin

Pozor: od cca 19.30 bude probíhat instalace pyrotechniky na bastionu a velkém schodišti a od cca 20.00 instalace techniky u hl. scény na večerní program

neděle 25.června 2017
HLAVNÍ PROGRAM

A. Hlavní scéna před chrámem sv. Panny Barbory

9.20Zvony chrámu sv. Barbory nad Horou Kutnou vyzvánějí - král Václav se svou chotí na mši přichází (královský průvod od Hrádku do chrámu)
9.25Za hlaholu slavnostních fanfár král do chrámu patronky havířské na Stříbrnou mši vstupuje (V době obřadu bude chrám uzavřen pro turistické prohlídky!)
10.30Skončila mše a královský dvůr se v průvodu s Horníky z chrámu vrací (společný průvod k Vlašskému dvoru)
13.00Rychtář svolává přehlídku městské hotovosti (RKČ)
13.30Král přijíždí z lovu (spojený průvod krále a Horníků na kolbiště)

B. Kolbiště na nádvoří Jezuitské koleje

13.40Soutěž Střelby ku ptáku (Vinedi)

A. Hlavní scéna před chrámem sv. Panny Barbory

14.30Svatba na dvoře krále Václava (3 měšťané kutnohorští usilují o šlechtickou nevěstu)

B. Kolbiště na nádvoří Jezuitské koleje

17.00Naposled král v průvodu dvořanů na kolbiště míří (průvod od štábního domku)
Turnajem královských rytířů na koních se král s Horou Kutnou loučí (Štvanci)

Vedlejší program

A. Před sv. Barborou:
10.30 Hudebníci Gnomus
11.15 Tanečníci Rondellus - Z nožky na nožku
11.45 Šermíři Merlet, Maledictus
12.15 Tance Hortus Gratiae
13.40 Hudebníci Gnomus
15.30 Hudebníci Krless
16.00 Velká exhibice praporečnic
16.20 Jezdci s dravými ptáky - Česká barokní spol. a Teir

C. Scéna v zahradách Jezuitské koleje:
11.30 Hudebníci Krless
12.00 Žongléři Agripa
12.30 Šermíři Kvartet
13.30 Komedianti na káře - pohádka
14.30 Žongléři Agripa
15.30 Komedianti na káře - pohádka

KONEC

V průběhu obou dnů probíhají cca 10.00 - 18.00 další doprovodné programy a atrakce:
ukázky středověkých řemesel - Tempus artificum z.s. (zahrady Jezuitské koleje)
ukázky a výklad o sokolnictví – Sokolnická společnost TEIR (na bastionu zahrad)
lazebna - masáže a koupele pro širokou veřejnost (u sv. Barbory)
pro děti a dospělé lukostřelba, dětské hry, kolotoče
vojenské ležení - Rytíři Koruny České (u sv. Barbory)
vojenské ležení lučištníků v zahradách Jezuitské koleje - Vinedi

Změna programu vyhrazena.

Upozornění divákům

POZOR!! V době sobotního večerního programu bude uzavřen prostor bastiónu a schodiště do zahrad Gask - bude zde nainstalovaná pyrotechnika na ohňostroj!

V zájmu vlastní bezpečnosti a nerušení programu nevstupujte do vyznačených prostor určených pouze pro účinkující a dbejte na to, aby děti nelezly na konstrukce pódií a osvětlení! Diváky dále prosíme, aby v areálu nepoškozovali mobiliář a záhony a zachovávali zde čistotu.

Pořadatelé děkují všem svým finančním partnerům a příznivcům za pomoc při realizaci akce, Městu Kutná Hora za poskytnutí prostor Vorlíčkových sadů a zaměstnancům a vedení Galerie GASK za laskavou zápůjčku areálu zahrad a nádvoří Jezuitské koleje.