Vstupné

Nepřehlédněte! Snížené vstupné pro kostýmované diváky a další výhody ke vstupence.

Sobota 24. června 2017

dospělí
- celodenní vstupenka (program 10:00 – 24:00) 200,- Kč
- večerní vstupenka (program 18:00 – 24:00)90,- Kč
děti (6 – 15 let a studenti na průkaz)
- celodenní vstupenka (program 10:00 – 24:00) 100,- Kč
- večerní vstupenka (program 18:00 – 24:00)60,- Kč
- děti do 6 let zdarma
kostýmovaní diváci
- dospělí včetně studentů nad 15 let80,- Kč za sobota + neděle
- děti od 10 do 15 let včetně studentů do 15 let40,- Kč za sobota + neděle
- děti do 10 let zdarma

Neděle 25. června 2017

dospělí
- celodenní vstupenka (program 9:00 – 16:00)130,- Kč
děti (6 – 15 let a studenti na průkaz)
- celodenní vstupenka (program 9:00 – 16:00)70,- Kč
- děti do 6 let zdarma
kostýmovaní diváci
- dospělí včetně studentů nad 15 let80,- Kč za sobota + neděle
- děti od 10 do 15 let včetně studentů do 15 let40,- Kč za sobota + neděle
- děti do 10 let zdarma

Prodej vstupenek:

Na místě: při vstupu do programového prostoru akce u vyznačených vstupů

Předprodej: Informační centrum Českého muzea stříbra, Barborská 33, Kutná Hora

Z organizačního hlediska není třeba kupovat vstupenky v předprodeji.

Výhody ke vstupence:

Vstupenka na sobotu nebo neděli opravňuje svého nositele po oba dny konání stříbření k následujícím výhodám:

Přehled ke stažení ve formátu pdf

Hrádek, pouze 1. okruh - České muzeum stříbra - sleva 50 %

Seznámíte se s vývojem města od počátků po dobu, kdy se stalo druhým nejvýznamnějším městem království. Ukázky geologie, archeologie, vývoj středověké Kutné Hory, dějiny Hrádku, život „stříbrné šlechty“ a numismatika. Hodinová komentovaná prohlídka.

1. okruh Město stříbra - vstupné po slevě:

dospělí35,-
děti, studenti, senioři20,-

Více info zde.

Kamenný dům - České muzeum stříbra - sleva 50 %

Nahlédnete do běžného života měšťanů díky částem expozice, který se věnují například cechům v Kutné Hoře nebo církevním řádům a spolkům, které zde působily. Za návštěvu stojí měšťanský salón i černá kuchyně. V Lapidáriu můžete obdivovat unikátní soubor plastik a architektonických článků výzdoby některých kutnohorských památek.

Královské horní město - vstupné po slevě:

dospělí25,-
děti, studenti, senioři15,-

Lapidárium - vstupné po slevě:

dospělí20,-
děti, studenti, senioři10,-

Královské horní město + Lapidárium - vstupné po slevě:

dospělí40,-
děti, studenti, senioři20,-

Více info zde.

Galerie Středočeského kraje - 1 + 1 vstupenka zdarma

Galerie se specializuje na výtvarné umění 20. a 21. století. V termínu Královského stříbření mají návštěvníci jedinečnou možnost vidět také slavnou Kutnohorskou iluminaci, která představuje středověké dobývání a zpracování stříbra. Iluminace bude vystavena v prostoru stálé expozice tzv. Silverboxu. Individuální prohlídka.

všechny expozice a výstavy:

 1 + 1 vstupenka zdarma
rodinné vstupné180,-

Více info zde.

Chrám sv. Barbory - dospělí za studentskou cenu

Symbol města a hrdosti horníků je považován za nejoriginálnější pozdně gotický chrám katedrálního typu v Evropě. Individuální prohlídka.

Přízemí chrámu sv. Barbory a kaple Božího těla:

dospělí65,-
studenti od 15 let a senioři65,-
děti od 6 let40,-

Vnitřní balkón chrámu sv. Barbory (empora):

dospělí15,-
studenti od 15 let a senioři15,-
děti od 6 letzdarma

Kostnice - dospělí za studentskou cenu

Unikátní hojně navštěvovaná kutnohorská památka dává nahlédnout na výzdobu z kostí více než 60.000 lidí seskládanou Janem Blažejem Santinim-Aichlem. Individuální prohlídka.

Kostnice - vstupné po slevě:

dospělí60,-
děti, studenti, senioři60,-

Více info zde.

POZOR NOVĚ! Vstupenky na Stříbření jsou k dispozici také v Informačním centru v Sedlci, Zámecká 279. Uplatnit zde můžete slevy pro Kostnici a katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Dále pro dopravu do centra k chrámu sv. Barbory můžete využít mimo MHD také Tourist Bus sedlecké farnosti, který vyjíždí od kostnice a při včasném zavolání na tel. č. 733 551 011 rovněž od chrámu sv. Barbory. Jízdenky zakoupíte na pokladně v kostnici nebo v Tourist Busu. Min. 3 osoby, max. 8 osob. Cena 35 Kč / osoba.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci - dospělí za studentskou cenu

Jedinečná památka UNESCO – konventní chrám bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách a ve své době první stavba katedrálního typu a největší sakrální stavba na území Čech a Moravy. V chrámu můžete také zhlédnout zlacenou monstranci ze 14. století. Individuální prohlídka.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci - vstupné po slevě:

dospělí30,-
děti, studenti, senioři30,-

Více info zde.

POZOR NOVĚ! Vstupenky na Stříbření jsou k dispozici také v Informačním centru v Sedlci, Zámecká 279. Uplatnit zde můžete slevy pro Kostnici a katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Dále pro dopravu do centra k chrámu sv. Barbory můžete využít mimo MHD také Tourist Bus sedlecké farnosti, který vyjíždí od kostnice a při včasném zavolání na tel. č. 733 551 011 rovněž od chrámu sv. Barbory. Jízdenky zakoupíte na pokladně v kostnici nebo v Tourist Busu. Min. 3 osoby, max. 8 osob. Cena 35 Kč / osoba.

Vlašský dvůr - sleva 20 %

Královská mincovna - vstupné po slevě:

Expozice mincovnictví včetně ukázky ražby mincí. Komentovaná prohlídka, 30 minut.

dospělí40,-
děti, studenti, senioři24,-
rodinné vstupné108,-
děti do 6 letzdarma

Královský palác - vstupné po slevě:

Bývalý královský palác (audienční sál a kaple). Komentovaná prohlídka, 20 minut.

V sobotu v audienčním sále probíhají svatby, proto je tato část nahrazena ukázkou ražby mincí.

dospělí40,-
děti, studenti, senioři24,-
rodinné vstupné108,-
děti do 6 letzdarma

Královská mincovna + palác - vstupné po slevě:

dospělí68,-
děti, studenti, senioři36,-
rodinné vstupné175,-

K zakoupení zvýhodněné vstupenky na oba okruhy navíc získáváte ručně ražený groš jako dárek.

Více info zde.

Muzeum odhalení temné tváře Kutné Hory a Muzeum kutnohorských pověstí, duchů a strašidel - sleva 20 %

Odhalení temné tváře Kutné Hory - vstupné po slevě:

Skutečné zločiny a neřesti vybrané ze Smolných knih a archívů, nástroje na mučení a trestání v dobách „stříbrné horečky“ na kutnohorsku. Na 50 středověkých unikátních exponátů.

dospělí56,-
děti, studenti, senioři40,-

Muzeum kutnohorských pověstí, duchů a strašidel - vstupné po slevě:

Kdo zprvu nepronikne do počátků vzniku slavného města a jeho legend, jakoby na Horách Kutných nebyl… Jedinečná expozice nejkrásnějších kutnohorských pověstí. Legendární postavy, duchové, kostlivec, vodník a čert.

dospělí64,-
děti, studenti, senioři48,-

Vstupné po slevě do obou muzeí:

dospělí100,-
děti, studenti, senioři76,-

Více info zde.

Dačického dům - sleva 33 %

Rodný dům Mikuláše Dačického z Heslova, kronikáře a pověstného kutnohorského bouřliváka, slavnostně otevřen v roce 2016. Dům si může návštěvník prohlédnout od sklepa až po podkroví. Součástí expozice je unikátní autorská výstava „Klenoty a šperky králů“ Mistra uměleckých řemesel Jiřího Urbana. Mezi vystavenými exponáty najdete například kopii koruny lombardských králů, kopii posmrtné koruny Přemysla Otakara II., soupravu pro Její Veličenstvo britskou královnu Alžbětu II. a také kopii koruny římského krále. Do 30. 7. 2017 můžete zhlédnout i vystavenou kopii Svatováclavské koruny. Záštitu nad touto výstavou převzalo Ministerstvo kultury ČR. Přijďte se pokochat nádherou originálních šperků!

Dačického dům - vstupné po slevě:

dospělí67,-
děti, studenti, senioři33,-

Více info zde.

Spolkový dům - výstava ak. mal. Jitky Jelínkové - zdarma

Navštivte výstavu akademické malířky Jitky Jelínkové, která žije a tvoří v Kutné Hoře a mimo jiné také tradičně připravuje propagační plakáty a programy ke Královskému stříbření Kutné Hory.

Výstava Jitka Jelínková – obrazy, koláže, objekty:

 zdarma

Alchymistická dílna - sleva 50 %

Muzeum vás provede alchymistickou dílnou, kde věhlasní učenci hledají kámen mudrců a mění kovy ve zlato. Třeba objevíte i pravého Golema...

Alchymistická dílna - vstupné po slevě:

dospělí30,-
děti, studenti, senioři20,-

Sankturinovský dům - kaple - zdarma

Umělecky nejcennější částí domu je intimní prostor kaple v 2. patře věže. Autorem kamenicky zpracované kroužené klenby byl zřejmě mistr Brikcí krátce po roce 1491. Kaple je zpřístupněna pouze výjimečně. O víkendu 24.-25. června bude bude možné ji naštívit zdarma po předložení platné vstupenky na Stříbření.

Sankturinovský dům - kaple ve věži:

 zdarma

Vinné sklepy Kutná Hora - sleva 10 % na nákup vína

Lokální produkce biodynamických vín na obnovených historických tratích: U Všech svatých, Pod Barborou, Nad Kapličkou, Na Borku, Na Příčce, Jezuitská.

Více info zde.