Gotické kostýmy

Velmi si vážíme všech diváků, kteří dorazí na akci v historickém kostýmu. Kostýmovaní diváci získávají výraznou slevu na vstupném.

Ušití

Níže najdete inspiraci pro vytvoření dobového kostýmu. Ucelenou publikaci „Oblečení v gotice“ s ukázkami oblečení a konkrétními střihy můžete zakoupit v Informačním centru muzea v Barborské ulici 33 za 20,- Kč.

© Jitka Jelínková, 1995–98